• Otvorenie školského roka 2021/2022

      Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie nového školského roka 2021/2022 bude

      2. septembra 2021 o 8.00 hod. pred hlavnou budovou.

      Pri vstupe do budovy školy je aj naďalej potrebné mať rúško a dodržiavať hygienické opatrenia a odstup. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ - kliknite na link nižšie.

     • Po stopách oravských velikánov

      Vo štvrtok 24. 6. 2021 sme sa 4. HA a 2. ABG vybrali na literárno-historickú okružnú prechádzku po Námestove spojenú s krátkou prednáškou o významných oravských osobnostiach.
      Naša trasa viedla z nástupišťa SAD cez Hviezdoslavove námestie okolo domu P. O. Hviezdoslava smerom na cintorín, kde sme si uctili organizátora národného života Martina Hamuljaka. Dozvedeli sme sa, prečo sa volá naše mesto Námestovo a kedy vzniklo. /1557/.
      Cestou späť sme si pozreli detailnejšie tzv. Stolpersteine – kamene zmiznutých, ktoré sú svedectvom krutého osudu námestovských Židov. Zaujímavé bolo zistenie, že v čase vojny žilo v Námestove 47 židovských rodín. Mnohí z nich boli gestapom zastrelení či odvlečení do koncentračných táborov a už sa nikdy nevrátili, ba nemajú ani svoje hroby. Pochopili sme, aké je dôležité, ba priam nevyhnutné, si aj v dnešnej dobe pripomínať minulosť a poučiť sa

     • V supermarkete bolo super

      Študentky 2. ročníka SSŠ EDUCO v Slanickej osade v Námestove v odbore obchodný pracovník, ktoré vykonávajú odbornú prax v supermarkete Tempo v COOP Jednote Námestovo, finišovali.

      Koncoročné preskúšanie pred komisiou zvládli všetky dievčatá 15. júna 2021 naozaj bravúrne.
      Svedčia o tom super výsledky, či už v absolvovaných testoch, v aranžovaní darčekových košov alebo priamo pri práci za pultom, kde sa všetky žiačky prakticky vystriedali v troch oddeleniach:
      mäso-údeniny, syry- lahôdky, pečivo – dopek.
      Po odbornej stránke na ich praktickú činnosť dohliada počas celého školského roka odborná učiteľka
      Mgr. Daniela Ďuroňová a traja odborní inštruktori: Monika Pienčáková, Andrea Iskerková a
      Vladimír Priščák.
      Mimochodom dvaja z nich sú bývalí študenti tejto školy. V supermarkete COOP Jednota v Trstenej sa jednej žiačke z tímu druháčok venuje inštruktorka A. Kubániková.
      K

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 7. 2022
  • Kontakty

   • Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
   • sekretariat@ssseduco.sk; sekretariat@slanickaosada.sk
   • 043/55 22 410 sekretariát 043/55 22 742 ústredňa 043/55 21 740 účtáreň
   • Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo Slovakia
   • sekretariat@ssseduco.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje